Zmiany w planie na dzień 17 i 30 listopada 2016 — skrócone lekcje

W związ­ku ze szko­le­nia­mi Rady Peda­go­gicz­nej zapla­no­wa­ny­mi na 17.11.2016 i 30.11.2016 prze­wi­dzia­ne zosta­ły skró­co­ne lek­cje.

18:00–08:30
208:40–09:10
309:15–09:45
410:00–10:30
510:35–11:05
611:15–11:45
711:50–12:20
812:25–12:55
Drukuj Dru­kuj