Rada Pedagogiczna

mgr Aleksandra Brodziak

- język polski
mgr Dorota Podgórska

- język polski, język rosyjski, nauczyciel bibliotekarz
mgr Monika Sawistowska

- język polski
mgr Szymon Chojnacki

- język angielski
mgr Krzysztof Wolski

- historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, informatyka
mgr Małgorzata Belter

- matematyka, informatyka
mgr Ryszard Zawadzki

- fizyka, informatyka
mgr inż. Elżbieta Sobieraj

- chemia, biologia
mgr Jolanta Piotrowska

- metodyk MOEN (geografia), geografia, fizyka, chemia
mgr Dorota Lewandowska

- wychowanie fizyczne
mgr Ewa Gierszewska

- pedagog