Podręczniki — Liceum Ogólnokształcące

Język polski
M. Chmiel, E. Kostrzewa, "Ponad słowami" 1, cz. 1 i 2
M. Chmiel, A. Równy, "Ponad słowami" 2, cz. 1 i 2
Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. wyd. Nowa Era
Język angielski
T. Falla, P. A. Davies, M. Wieruszewska
New Matura Solutions Elemantary, wyd.Oxford (tylko podręcznik)
New Matura Solutions Pre-Intermediate, wyd.Oxford (tylko podręcznik)
Historia
St. Roszak, J. Kłaczkow, "Poznać przeszłość. Wiek XX", klasa 1.<br />Zakres podstawowy. wyd. Nowa Era
Historia i społeczeństwo
T. Maćkowski, Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory, klasa 2
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Wiedza o społeczeństwie
A. Janicki, W centrum uwagi, klasa 1.Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
Matematyka
Prosto do matury. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
M. Antek, K. Belka, P. Grabowski, Prosto do matury 2, wyd. Nowa Era
Fizyka
M. Braun, W. Śliwa, "Odkryć fizykę". Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era.
Chemia
R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, To jest chemia. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
Biologia
E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski, Biologia na czasie. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
M. Marko-Worłowska, R. Kozik, W. Zamachowski, St. Krawczyk, F. Dubert, A.Kula
Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony, wyd. Nowa Era
Geografia
R. Uliszak, K. Wiedermann, Oblicza geografii. Zakres podstawowy, wyd. Nowa Era
Podstawy przedsiębiorczości
Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Zakres podstawowy. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych.
Informatyka
G. Hermanowska, W. Hermanowski, Technologia informacyjna.Liceum i technikum, wyd. Operon