Podręczniki — gimnazjum

Język polski
 ”Świat w słowach i obrazach”, cz. 1, 2 i 3, W. Bobiński, wyd. WSiP - klasa 1, 2, 3.
Język angielski 
„New Adventures Elementary”, cz. 1, 2 i 3, wyd. Oxford Press University, klasa 1, 2, 3.
Historia 
„Śladami przeszłości”, cz. 1, 2 i 3, wyd. Nowa Era - klasa 1, 2, 3.
Wiedza o społeczeństwie 
„Dziś i jutro” cz.1 i 2, wyd. Nowa Era - klasa 1, 2.
Matematyka

„Matematyka dla klasy 1 i 2”, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, wyd. GWO - klasa 1, 2.
”Matematyka”, A. Urbańczyk, W. Urbańczyk, wyd. Operon - klasa 3.
Fizyka 
„Spotkania z fizyką” cz. 1, 2 i 3, wyd. Nowa Era, klasa 1,2,3.
Chemia 
„Chemia dla gimnazjum”, cz. 1, 2 i 3, wyd. Nowa Era, klasa 1, 2, 3.
Biologia
 „Puls życia”, cz. 1 , 2 i 3, wyd. Nowa Era, klasa 1,2,3.
Geografia
 „Planeta Nowa” cz. 1, 2 i 3, wyd. Nowa Era, klasa 1,2,3.
Informatyka
 „Informatyka”, cz. 1, 2 i 3, wyd. Operon, klasa 1,2,3.