Plan lekcji — Szkoła Podstawowa

Plan lek­cji dla Szko­ły Pod­sta­wo­wej — I semestr roku szkol­ne­go 2018/2019.

plan lek­cji I semestr 2018–19