Plan lekcji — gimnazjum dzienne

Plan lek­cji dla gim­na­zjum — I seme­str roku szkol­nego 2018/2019.

plan lek­cji I semestr 2018–19