Egzaminy — gimnazjum

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.


w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

11–13 stycz­nia 2017 r.

godz. 09:00, 11:00

w semestrze letnim:

19–21 kwiet­nia 2017

godz. 09:00, 11:00

termin dodatkowy:

1, 2, 5 czerw­ca 2017

 


Sesja egzaminacyjna:

zimowa:

16–26 stycz­nia 2017 r.

letnia:

01–14 czerw­ca 2017 r.