Egzaminy — Liceum Ogólnokształcące

Sesja egzaminacyjna


Sesja jesienna:

14 — 15 stycz­nia 2017

21 — 22 stycz­nia 2017

Sesja letnia:

10 — 11 czerw­ca 2017

24 — 25 czerw­ca 2017