Dyrektor

Dyrektor Zespołu Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy

mgr Arleta Górka