Liceum Ogólnokształcące — plan zajęć na II semestr roku szkolnego 2016/2017

Plan kon­sul­ta­cji na II semestr roku szkol­ne­go 2016/17 dla słu­cha­czy Zaocz­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go
plan kon­sul­ta­cji II semestr 2016–17

Plan lek­cji – LO zaocz­ne


 

Drukuj Dru­kuj